Září 2009

4. ČÁST: POTŘEBUJEME JEHO POMOCT...

29. září 2009 v 13:39 | Kyle |  BANDITI IV.
Další z čátí, která opět popožene trochu děj je právě tato. Nebude v ní i nouze o tajemno a napětí, protože se vám opět zjeví váš starý známý...

Gasket a jeho lidé zmizeli někde v hlubinách kaňonu a zanechali tak malou skupinku "skalních lidí" osamocenou u obrovité podkovy, která je vytesaná na blízké skále. Když k tomuto místu přijeli, tak je první ze všeho zajímalo, jestli tu jsou ještě lovci odměn a na vysvětlování proč je tady ta podkova nebyl teď. Teď na to ale prostor je. Louis se dívá vzhůru a svým upřeným pohledem a s otevřenou pusou sleduje celou podkovu. Kde se tady ta věc vzala? Ptá se jakoby všech. Frank sice odpověď nezná, ale jako jediný z této skupiny už podkovu viděl. Netuším, ale už jsme na ni jednou narazili, když jsme jeli na jeden přepad. Těžko říct, kdo nebo co ji tady vytvořilo, domnívá se Frank. Kolik to může mít? Pokládá ostatním otázku Lorenzo, který si kousek poodstoupil aby na podkovu lépe viděl. Louis se odhodlá k odpovědi a praví: 10, možná 12 metrů. Ale samozřejmě se můžu mílit. Během tohoto rozhovoru se všichni odeberou blíže k soše aby si na podkovu sáhli a podívali se, zdali na ní není něco napsáno. Až na jednoho člena, jejich skupiny. Cort zůstává opodál, několik metrů za svými přáteli, když v tom ho něco zaujme. Po jeho pravé ruce se v křoví něco hýbe. Cort se na místo zadívá a hbitě přiskočí k jedné ze skal aby ten, kdo je v křoví nespozoroval. Pomalu se sune podél bílé skály směrem k zelenému keři, kde by se měl podle Corta určitě někdo nacházet. Lehce našlapuje aby nevzbudil pozornost a maličkými kročky se stále blíží. Je už u keře, v těsné blízkosti, ale když ho začne důkladně prozkoumávat, tak zjistí, že v něm nikdo není. To je divné, říká Cort. Vsadil bych se, že tu před chvílí někdo byl, dodává. Nachází se na konci skály, která je rohového typu. Chystá se už vrátít zpět za svými přáteli, ale najednou ho zaujme další věc. Tentokrát to není něco co by mohl spozorovat. Je to zvuk, zvuk biče!!! Cort uslyší dvě prásknutí tímto nástrojem a potom se to stane. Několik metrů před Cortem se z lesa vynoří Roy Corso!!! Cort už je z toho všeho špatný. Domnívá se, že blouzní ale Corso se mu zjevu stále častěji. Corso ukazuje rukou na Corta aby šel blíže. Cort zprvu váhá, nechce se mu věřit, že by to všechno bylo jen tak, ale nakonec ho zvědavot přemůže a on se odhodlá zvednou nohy ze země a udělat několik kroků k Royi Corsovi. Přistupuje k němu, tak blízko, jak ještě nikdy jindy. Vidí mu jasně do tváře, poznává jeho oblečení, které je zakrvácené je jasně vidět, jak má Corso odřené ruce a prsty. Vypadá úplně stejně, jako když ho tehdy v Údolí Ztracených výkřiků zavalil padající kámen. Cort stále s údivem sleduje muže, o kterém ale ví, že je mrtev. Není schopen slov. Jazyk mu svazuje jen pomyšlení na to, že před ním stojí již dávno pohřbený člověk. Proto jako první promluví Roy: Corte, nemůžu mluvit dlouho, tak mě opět velmi pečlivě poslouchej. Cort po této větě jakoby procitne ze snění a začne Roye bedlivě poslouchat. Corso pokračuje: Jediná možnost, jak zachránit vaše lidi - Kyla, Ponkaye a Natálii je přivést zpět do kaňonu na Akamen aka Johna. On jediný vám může pomoct, není jiná cesta. Cort si vše důkladně vyslechl, Corso se otáčí a směřuje zpět k lesíku, ale než se v něm opět ztratí, tak na něj Cort zavolá: Proč mi pomáháš? Vždycky před tím, když jsem tě spatřil, tak jsi mi dal nějakou radu. Proč? A Proč mě? Corso na otázky vůbec nereaguje. Sundává si z opasku bič, vstupuje do lesa, tam jím jednou práskne a Cortovi mizí z dosahu. Cort sklání hlavu dolů, nechápe proč se mu dějí tyto věci. Kromě toho mu v hlavě vrtá, proč Roye nespatřil i někdo před ním. Proč vždy jen on? Na tyto otázky, ale nezná odpověď. Co tady děláš Corte??! Ptá se trochu z vyším tónem Frank. Hledali jsme tě? Co tady děláš? Pokračuje Frank. Cort slabým hlasem říká: Nic, ale vím co podniknout dál. Frank na to: A co? Chceme se prozatím vrátit do tábora. Dobrá, ale někdo z nás se musí vydat do města, říká Cort. Probůh, co bychom tam dělali? Argumentuje Frank. Cort chvíli mlčí a poté odhodlaně říká: Je čas, aby se John vrátil zpět mezi nás. Frank na to: A jak jsi na to přišel? Cort se zamyslí, vzpomene si na to všechno co se odehrálo před tím než dorazil Frank a říká: Je to jediná možnost, jak zachránit naše lidi protože on jediný z nás ví něco o těch lovcích odměn. Frank na to: Něco na tom bude, ale než se něco podnikne, tak se musíme dohodnout s ostaními. Cort i Frank se přesunou za zbytekme svých lidí, kteří stále obdivují velkou podkovu. Tam jim Cort oznámí to co mu před tím napověděl Corso. Myslím, že není co řešit, říká Sam. Cort má naprostou pravdu, dodává. Je pravda, že nás zradil, ale nikdy proti nám nic špatného neudělal, stále hovoří Sam. Dobrá, souhlasí Frank. Pojedu teda do města přivedu ho sem. Nemůžeš jet sám Franku, praví Sam. Pojedu s tebou, i když je teď mezi námi a "tam těmi" ten mír, bude lepší, když nepojedeš sám. Frank se Samem sedají do sedel a vydávají se do Roswellu, kde budou v hotelu u Molly hledat svého dávno zapomenutého přítele...


U dvou prstů Manytua stále táboří lovci odměn. Několik lovců vždy jednou zač vyráží do nitra kaňonu, zdá se že něco hledají, ale vždy se vrací. Nastává podvečer a vůz, kde je Natálie se stává místem, kam má namířeno Andrés Delon. Ten drží v ruce velkou obroučku, na které jsou zavěšeny všechny klíče a celu odemiká. Vylez, pobízí Natálii. Ta se nenechá dvakrát prosit a z vozu vystupuje. Delon ji na ruku nasazuje pouta a vede ji do velkého stanu, který tu během dopoledne Delonovi muži vybudovali. Andrés tam Natálii posadí na židli u stolu a poté si sedne hned naproti ní. Co ode mě chcete? Ptá se agresivně a s nevlídným výrazem Natálie. Delon na to: Klid, když se budeš chovat tak jak máš a pomůžeš mi, tak jsem ochoten tě pustit. Kde je Kyle a Ponkay? Ptá se Natálie. Delon na to: Ty dva sem teď nepleť, jsou tady a stále žijí... Promluvme si o tobě Natálie, říká Delon. Než, jsi přišla do kontaktu s Johnatanem, tak co jsi dělala? Jak to víš? Ptá se zaraženě Natálie. Delon na to: To tu teď nehraje roli, ale jsem ten co loví lidí, a tak se nediv, že o nich mám nějaké informace. Můžeš mi prosím odpovědět. Natálie na to: Proč ne, hledala jsem po celém západě poklady a zlato. Delon jí skočí do řeči a říká: A potom ses dozvěděla o tomto místě a o Keitaku, ale Johnatan tě zajal... Natálie žasne nad tím, jak Delon o všem ví. Co teda ode mě chceš? Pokládá Natálie znovu tu samou otázku. Delon na to: Informace, má drahá, informace. Víš o kaňonu nejvíc ze všech a proto jsi pro mě velmi důležitá. Prozraď mi, co je to vůbec za místo?...

Frank se Samem dorážejí do Roswellu na náměstí, kde leží hotel U Molly, který sousedí s místním saloonem. Frank se Samem vejdou dovnitř a jdou k recepci. Tam se nachází starší dáma. Hledáme jistého Johna Blacka, říká dámě Frank. Žena se podívá do svého notesu a říká: Je to pokoj v patře číslo 13. Děkujeme, říkají oba. Vydají se po schodišti nahoru a jejich zraky se teď upírají na dveře, na kterých jsou napsaná čísla. Tady to je, říká nadšeně Sam. Frank za ním přistoupí a na dveře zaklepá. Po pár vteřinách se otevřou. V Johnově tváři je vidět, že je překvapen, ale zároveň také vyděšen. Co tady chcete? Ptá se. Frank odpoví: Potřebujeme si promluvit. John pozve své dva staré známé k sobě. Za několik minut spolu s nimi zbalený vychází ven, dole zaplatí na recepci a vydává se s Frankem a Samem zpět do kaňonu. Když dorazí do kaňonu, tak ho všichni sledují, někteří nejsou nadšeni, že se vrátil. Frank na všechny volá, aby co nejrychleji došli do saloonu a vede tam sebou Johna. Jakmile vstoupí do vnitř, tak mu Frank říká: Tak, a teď bychom chtěli slyšet tvůj příběh! John se kolem sebe rozhlédne, spatří mnoho známých tváří a když vidí obličej Jeniffer, tak poví: Dobrá, poslouchejte...

3. ČÁST: DOČASNÉ PŘÍMĚŘÍ

25. září 2009 v 13:46 | Kyle |  BANDITI IV.
Po delší odmlce se tu objevuje další díl IV. řady. Odehraje se v něm jeden velmi zajímavý zvrat, který budu rád když okomentujete...

Ráno toho dne, kdy za Kylem do cely dorazil Delon se před Frankem který míří na Akamen aka začíná pomalu zjevovat část řeky Rio Pecos, která je už nedaleko celé skalní vesnice. Frank je po dlouhém pochodu velmi unavený a jeho chůze spíše připomíná vrávorání omámeného člověka. I přes tohle vyčerpání se Frank snaží pohybovat co nejrychleji, aby tak mohl dát svým přátelům zprávu o tom co se stalo na druhé straně kaňonu. Ostatní lidé v táboře vůbec nic netuší. Nemají ani ponění, že jejich lidé opět padli do zajetí, tentokrát ale do ruk lovců odměn. Frank stále postupuje dále ve své strastiplné cestě. Jeho čutora s vodou je už prázdná a tak ji opět naplňuje čirou vodou z řeky, která všude kolem hučí. Putování do tábora mu ještě ke všemu komplikuje velmi silný vítr, který všude kolem něj rozvyřuje prach, který se poté usazuje v jeho očích. Přesto i nadále Frank odhodlaně postupuje dál. Je téměř pozdní poledne, když Frank vychází spoza jedné bílé skály, na které se nachází hustý mech, když před sebou spatří kouř. V duchu mu proletí, že konečně dorazil na Akamen aka. A má pravdu. Ještě udělá několik kroků a celou skalní vesnici spatří před sebou. Jako první Franka spatří Sam, který zrovna stojí na verandě svého domu. Když vidí, že Frank přichází sám a ještě v takovém stavu, tak se za ním velmi rychle rozeběhne, aby zjistil co se stalo. Franku, Franku! Volá na něj hned z dálky. Po několika rychlích krocích k němu dorazí. Frankovu levou ruku si Sam optočí kolem svého krku přes rameno, čímž Franka podpírá a pomáhá mu v chůzi. Jakmile vstupují ce do nitra celého tábora, tak se kolem Franka utvoří malý hlouček zvědavých lidí. Jeden přes druhého Frankovi pokládají pořád ty samé otázky: Co se stalo? Kde jsou ostatní? A neustále dokola furt jedno a to samé. Frank je vyčerpaný a na otázky zatím neodpovídá. Sam, Jeniffer a Louis odvedou Franka k němu na farmu, kde ho položí na postel, dají napít a trochu najíst. Chvíli ho nechají jen tak ležet na posteli aby si odpočinul a poté mu položí první otázku: Kde jsou ostní Franku? Ptá se jako první Sam.. Frank se posadí na postel a mrzutě říká: Chytli je!!! Ti lovci jsem opravdu dorazili. Vzali Kyla, Johnatana, ale i Natálii a Ponkaye. Nikdo z nich se nestačí divit co se stalo. Co jsou zač ti lidé? Ptá se Louis. Vůbec nevím o koho jde, jsou to prostě ti co hledají uprchlíky a zločince, ale nevím proč unesli ani Ponkaye s Natálií. Jisté je však jedno, musíme se vydat na místo, kde je chytli a pokusit se je vystopovat, protože jsem přesvědčen, že ujeli na jiné místo. Louis se zvedne ze židle na které seděl a říká: Rozhodně nemůžeme vyrazit hned. A to proč, ptá se nechápavě Sam s divným výrazem v tváři. Louis na všechno hned odpoví: Protože je mi jasné, že Frank bude chtít jet s námi. Nechámeho pár hodin si odpočinout a jakmile bude fit, tak se vydáme na místo, kde byli naši lidé zajati. Frank si opět lehá a na několik hodin usne. Celou dobu tam s ním zůstává Jeniffer, která na něj dává pozor.
Po osmi hodinách spánku se Frank probírá ze snění a hbitě vyskakuje z postele. Jeniffer Franka varuje aby nepřepínal své síly, ale ten jí tvrdí, že je v naprostém pořádku. Potom se společně s Jeniffer odebírají do saloonu, kde se zhromažďuje velké množství lidí. Začíná se pomalu domlouvat, kdo vyrazí za lovci odměn. Uprostřed těchto lidí stojí Louis, který společně se Samem a Lorenzem přebírá iniciativu v táboře, když tu Kyle není. Louis promlouvá na všechny a říká: Musíme se vydat na místo, odkud byli Kyle, Ponkay a Natálie uneseni. Nesmíme však žádným způsobem ohrozit naše lidi. Proto navrhuju, že nejlepší by bylo, kdyby se na východ vydala menší skupina, řekněme pětičlenná. Frank během tohoto proslovu přistupuje k Louisovi a po dokončení této věty říká: Souhlasím, bude to tak asi nejlepší. Dobrá, kdo je ochoten se tam vydat? Ptá se Louis. Se mnou počítej na sto procent, říká odhodlaně Frank, kromě toho, kdo jiný by vás tam dovedl, říká s jistou dávkou humoru. Louis na to: OK Franku, já jdu taky, ještě jsou tu tři místa. Půjdu s vámi, ozívá se ze zadu z úst Corta. Já jdu taky, přihlašuje se Sam. Jako třetí doplní tým Lorenzo. Takže poslouchejte, říká Louis. Naším současným primárním úkolem je najít ty lovce odměn a zjistit, kde drží naše lidi. Zatím musíme být velmi trpělivý a jakmile bude situace více objasněná, tak se uvidí jaké podnikneme další kroky. Kdy vyrazíme? Ptá se Frank. Louis se podívá po ostatních, kteří se přihlásili a s odhodlaným výrazem říká: Hned! Pětice, která se chystá objevit lovce odměn směřuje k Frankově farmě, kde si Louis, Frank, Sam, Cort a Lorenzo vyzvednou koně. Poté jim už nic nebrání v cestě a triskem směřují k místu, kde byl Frank svědkem té zlé události. Jejich cesta vede do východní části kaňonu, podél řeky Rio Pecos, která je takovou pomyslnnou dálnicí v kaňonu. Celá jejich mysl je upřena na obrovskou podkovu, u které se to všechno stalo. Poněvadž jedou triskem, tak se na tohle místo dostávají během dvou hodin avšak po lovcích odměn se slehla zem. Jediné stopy co tu po sobě zanechali jsou otisky kol od vozů, které směřují daleko odsud... Frank říká: Bylo mi jasné, že se vydají pryč, otázka je zdali nějakým způsobem nezmátly stopy, kromě toho mají den a noc náskok. Ještě několik minut proskoumávají celé místo a hledají nějakou stopu, která by jim mohla pomoci v pátrání když v tom něco zaslechnou. Jsou to jakoby hlasy a také je sem tam slyšet, jak praskne větvička. Kdo to sakra je? Procedí skze zuby Cort. Louis už nemůže toto napětí vydržet, vytahuje si z pouzdra na opasku kolt a zařičí: Tak už vylezte!!! Po těchto slovech nastává hromové ticho, hlasy už nikdo nevydává, větvičky nepraskají. Najednou se však na malé skalce za nimi vynoří skupinka sedmi lidí mezi nimiž je i Gasket! Louis na něj volá: Kdo jsi? Cort ostatní uvědomuje: To je Gasket, patří k Johnatanovým lidem. Louis na něj namíří pistolí. Frank ale za Louisem přichází a říká mu: Dej tu zbraň, dolů on taky nestřílí. Gasket na "skalní lidi" promlouvá: Tak už jste to zjistili taky... Frank se postaví naproti Gasketa a říká: Ano, Johnatan měl pravdu. Gasket poté sestupuje dolů za Frankem a ostatními a říká: Vím, co se dělo v minulosti, ale nastala situace, která se nikdy před tím nestala. Já a moji lidé se domníváme, že bychom mohli uzavřít dočasné příměří, než se nám podaří svoje lidi zachránit. "Skalní lidé" se kolem sebe rozhlížejí a nevěří svým uším. Jediný Frank, tak neučiní a s Gasketem si podá ruku. Dobrá, souhlasím, ale nečekejte,že vám budeme pomáhat, každý bude hledat svoje lidi vlastní cestou. To je mi jasné, odpovídá z ledových chladem v tváři Gasket. Po uzavření příměří se vydává zpět nahoru za svými lidmi a mizí pryč. Jak jsi to mohl udělat Franku? Divý se Lorenzo. Teď máme jiné starosti než se přít s "tam těmi." Teď máme aspoň volnou ruku a můžeme se plně soustředit na záchranu našich lidí...

2. ČÁST: POSLÁNÍ LOVCŮ ODMĚN

21. září 2009 v 18:20 | Kyle |  BANDITI IV.
Po třech dnech se tu objevuje další nová část IV. řady. V té se vám už trošku blíže představí vůdce Lovců odměn Andrés Delon... Pište prosím komenty...

Skupina lovců odměn stále pokračuje ve své cestě, která trvá už tři hodiny. Zdá se, že lovci nechtějí kaňon opustit, ale jen se přemisťují z jednoho místa na druhé. Proč ale? Pomalu se už začíná stvímat. Obloha šedne, slunce začíná zapadat za obzor a v dáli je slyšet výrazné vytí kojotů, které rozprostírá přes celý kaňon. Tuhle noc je naprosté bezvětří. Všechny stromy jsou v naprostém klidu, žádný vánek je neohýbá. S postupným vytím kojotů také přichází měsíc, který po další hodině cesty vystupuje vysoko na nebe a svým magickým svitem osvětluje celou krajinu Kaňonu Duchů. Po nebi je rozeseto mnoho žlutých hvězd, které v určitých uskupeních tvoří známé obrazce. Kyle sedí ve voze už sám. Jeho věznitel, Patrick Elioth při jedné ze zastávek opusil vůz a tak tam Kyla ponechal samotného. Ten sedí opřený o zadní stěnu vozu, a skrz ocelové tyče se dívá na nebe s hvězdami a přemýšlí, zdali se ještě někdy vrátí na Akamen aka. Nic víc by si nepřál, ale je opět zajatý a teď se zdá, že dostat se ze spárů lovců odměn nebude tak snadné. Kylovi se v hlavě honí mnoho myšlenek. Jeho duševní hlas mu říká a jako by ho káral - "Proč jsi neposlechl Johna!" Bohužel teď už je příliš pozdě, stalo se, co stalo. Teď musí hlavně přemýšlet nad tím, jak se odsud dostat a jak zachránit svoje přátele. Jak se tak dívá po kraji, hvězdách a měsící, tak v dáli šikmým směrem od celé kolony spatří dva vysoké stíny. Jsou to dvě velmi vysoké skály, které se tyčí do ohromné výšky. Takové skály Kyle nikdy před tím v kaňonu neviděl, až nyní. Stále pozoruje tento nádherný výtvoř přírody. Vše je sice tmavé a zahalené ve stínu, ale Kyle zná krajinu v kaňonu a tak si velmi dobře dokáže představit, jak to všechno asi vypadá. Po několika minutách obdivování těchto dvou skal se z popředí kolony ozve zavolání: Stát, tady zastavíme. Z vozů, kterých bylo v celé koloně 12 se utvoří menší kruhová formace, která ohraničí vznikající tábor. Ale čtyři vozy se na této formaci neúčastní. Jsou to cely na kolech, ve kterých je držena trojice skalních lidí a Johnatan Cantvell. Vozy jsou od sebe odděleny a každý z nich je rozmístěn po nově vzniklém táboře. Uprostřed ležení se rozdělá velký táborový oheň, na kterém si lovci odměn opíkají své zásoby masa, které si do kaňonu přivezli. Několik z nich jde ještě teď za tmy pokácet několik menších stromů aby měli dost dřeva až do svítání a také si z některých větví vytvoří primitivní opíkač na, který umístí kusy masa. Příprava jídla trvá necelou tři čtvrtě hodinu. Až se lovci nají, tak zbytky odnesou čtveřici ve vozech spolu s hrnkem vody. Poté jsou v táboře rozestavěny hlídky a celá kruhová formace se uchyluje ke spánku. Nastává hromové ticho, jen sem tam nad vozy přelétné nějaký pták, který svým skřekem tichou atmosféru naruší. Kyle se snaží vydržet vzhůru co nejdřív a snaží se omrknout zámek, který je umístěn na vstupních dveřích do cely. Táborový oheň je od jeho vozu vzdálen hezkých pár metrů a tak na to příliš dobře nevidí. Pár okamžiků se snaží se zámkem něco udělat, ale s holýma rukama toho moc nesvede. Rozhodne se, že načerpá síly do druhého dne a tak si lehne nabok a pokouší se usnout.

Nastává ráno. Slunce pomalu začíná vystupovat nad obzor a svými paprsky narušuje spánek lovců odměn a taky Kylovi, Johnatanovi a ostatním. Ráno není tak bezvětrné, jako byl předešlí den a noc. Výtr se do korun stromů opírá značnou silou a sem tam je i zdáli slyšet jak praskají stromy. Všude po kaňonu lítají listy ze stromů a právě ty se točí kolem nohou člověka, který si to směřuje ke Kylovu vozu. Když Kyle pohlédne tomuto muži do tváře, tak v něm pozná Delona - vůdce lovců odměn. Delon vystupuje nahoru na vůz, odemiká zámek a vztupuje do menší části vozu. Tam se posadí na malou židličku a chystá se promluvit. Kyle si stoupá a přibližuje se k Delonovi co to jde a chytá se rukama mříží. Svádí s Delonem bezprostřední, ostrý oční kontakt. Delon hluboce vydechne a poté říká: Ze všeho nejdřív bych se měl asi představit. Jmenuju se Andrés Delon. Moje jméno asi znáš, sykne skrz zuby Kyle. Ano, představovat se mi tedy nemusíš, odpovídá s kývnutím hlavy Delon. Kyle po krátkém tichu položí tuhle otázku: Co ode mě chceš Delone. Vím, že jsi ten co hledá psance, uprchlíky a podobné lidi. Jsem tu proto, že jsem tehdy zabil toho muže v Roswellu nebo je v tom něco jiného? Delon na to: Jako jediný ze všech, které jsem sem přivedl tu jsi ze dvou důvodů. O jednom ses už zmínil sám. Kyle na to: Tušil jsem to.... Delon ale pokračuje dál: Nicméně je tu ještě jedna věc, která mě přiměla po tobě pátrat, tou věcí je Keitak! Jistě to místo znáš, když víš, kde leží. Zase ten Keitak, kroutí hlavou Kyle. Každý kdo sem přijde se ptá jen po Keitaku. Takže tu jde zase jen a jen o posvátné místo kmene Jů Tů. To jsem si mohl myslet, dodává Kyle. Když ti jde teda o Keitak, tak proč jsi unesl i moje dva přátele - Ponkaye a Natálii. Delon se krátce zasměje a pak Kylovi odpoví: Když jste nám přivedli Johnatana, tak jsem nevěřil svým očím. Přivedli ho tři lidé mezi nimiž byli ti, které jsem hledal. Nemyslím, že je důvod ti tajit, proč jsem je unesl také. Ponkay je tu ze stejného důvodu jako ty. Když nám nebudete chtít prozradit, kde Keitak leží, tak jeden druhého možná donutíte ke spolupráci, říká Delon. A Natálie? ptá se opět Kyle. Ta je tu, řekněme z mysteriózních důvodů. Hodně toho o kaňonu ví, možná nejvíc ze všech lidí, pokud tedy nepočítám Johnatana... Proč tak zoufale prahneš po Johnatanovi? Pokládá otázku zvýdavě Kyle. Je tu jistá věc mezi ním a mnou. Taky mi jde o jeho lidi, které bych chtěl taky dostat, konečně jsem je našel, alespoň v kterém kaňonu se nachází. Na tuhle příležitost jsem čekal celý život a rozhodně si ji nenechám ujít. Mimo to v kaňou mám i další cíle, jistě jsi někdy slyšel o jistém Alvárovi Dickinsowi. Kyle moc dobře ví o koho jde, ale před Delonem to zapře a kroutí hlavou, že ho nezná. Kylovi pak v hlavě probleskne, že Delon možné jde i po jeho lidech a proto se nenápadně ptá: A to je všechno co tady v kaňou chceš? Kyle, nebuď blázen, vím i o tvých lidech, ale ti nejsou mým hlavním úkolem tady. Kdybych na ně ALE narazil, tak je jisté, že bych něco podnikl, ale hledat je nebudu. Ale jak říkám, pokud mi padnou do cesty, tak nebudu váhat ani minutu a všechny vyzabíjím!!!! Kylovi se uleví, když mu Delon řekne že po "skalníchl lidech" neprahne, protože myšlenka, na to jak by zanikla celá civilizace "skalních lidí" mu trhala srdce. I přesto ale Kylovi vrtalo hlavou jaktože je Delon tak ochotný a odpoví mu na každou otázku. Delon už se chce dát na odchod, ale Kyle ho ještě vyruší poslední otázkou: Kde se to teď nacházíme? Nikdy jsem tu nebyl? Delon opět velmi ochotně Kylovi odpoví: Dorazili jsme na místo, které staří indiáni nazývala Dva prsty Manytoua...

PAUL JONES

20. září 2009 v 16:01 | Kyle |  POSTAVY
PO DELŠÍ DOBĚ JE TU OPĚT ČLÁNEK, JEHOŽ PROSTŘEDNICTVÍM VÁM BLÍŽE PŘEDSTAVÍM DALŠÍ Z POSTAV...NEZAPOMEŇTE HLASOVAT V ANKETĚ...

Paul Jones se narodil v Montaně do rodiny řemenáře a brašnáře. Paul se přirozeně od svých rodičů a především svého otce učil tomuto řemeslu a už od mládí jevil veliký talent k této práci. Nicméně nebylo mu souzeno vést dál krám jeho otce a matky. Jeho otec se totiž rozhodl ve svém domě na půdě schovat muže, který byl hledaný zákonem. Paulův otec Charles nějakým způsobem věřil, že tento muž je nevinný a že se nad ním zákon spletl. Později se ukázalo, že tímto hledaným je Frederik Riese... Avšak Charles nedokázal Frederika dostatečně ochránit a jednoho dne se po městě rozkřiklo, že sem míří šerif a jeho lidé. Charles s Paulem Frederikovi dali koně a trošku zásob a poté ho nechali odjet. Muži zákona ale byli neodbytní a když dorazili k Paulovi do domu, tak ho obrátili vzhůru nohama. Byli zřejmě nějak informováni, že Frederik se skrývá tam. Když nikoho nenašli, tak přiložili k Charlesovu spánku zbraň a začali počítat do pěti. Charles neprozradil, kam Frederik ujel a o po dopočítáni pěti se mu zaryla kulka do hlavy. Byl mrtvý dřív, než spadl na zem. Několik dní po Charlesově smrti ztratí Paul i svoji matku Jane, která neunese smrt svého muže a ve stodole se za jednoho podvečera objesí. Paul nechce zůstat na místě, kde přišel o oba své rodiče a tak celý krám prodá jednomu obchodníkovi. Vydává se pryč a jeho pouť po západě končí až v Novém Mexiku, kde se potká s Rodgerem a Louisem, se kterými namíří pracovat do poštovní stanice...

Paul má středně dlouhé hnědé vlasy a stejné barvy je i jeho klobouk, který patřil jeho otci. Celkově věci zbarvené do hněda se Paulovi velmi líbí. Jeho kabát i kalhoty jsou hnědé. Jen boty jsou vyjímkou, ty jsou černé...

MALÁ ZAJÍMAVOST NA ZÁVĚR: Jméno Paul jsem mu nedal jenom tak. K tomu jménu mám osobní vzah. Paul se jmenuje i hlavní zpěvák skupiny KISS, celým jménem Paul Stanley a proto jsem ho tak pojmenoval...

1. ČÁST: TI, KTEŘÍ LOVÍ LIDI

18. září 2009 v 13:40 | Kyle |  BANDITI IV.

Měl pravdu. John se nemýlil a stalo se to co se stát nemělo. Co si mysleli, že je pravda, v co věřili, že je pravda, je jinak! Jejich nepřítel je společný... Nepřítel mého nepřítele... Je můj přítel... Kdo jsou tito lidé, kteří si říkají lovci odměn? Dorazili do kaňonu opravdu jen pro Kyla jeho přátele a Johnatana, nebo tu pohledávají něco dalšího?....

Tak tady je už dlouho slibovaná první část IV. řady. Ačkoliv tento díl není příliš akční, tak věřte, že tato série bude mnohem více sršet akcí než tomu bylo doposud. Do teď se spíše mluvilo o záhadách a seznamovali jste se s podivnými zvláštnostmi v Kaňonu Duchů. Tak vzhůru do čtení, budu rád za každý koment... Tuto část věnuju Kidovi, který snad nevynechal zatím jedinou část mého příběhu...

Slova, která ze svých úst vyslovil John a po něm také Johnatan se vyplnila. Do Kaňonu duchů opravdu dorazila skupina lidí, nazývaná Lovci odměn, kteří jsou charakterističtější tím, že hledají po celém západě uprchlíky, psance a zločince. Měli nevýdané štěstí, muže, které hledali jim přišli sami na ránu. Ale Johnathan se Kylovi zmiňoval jen o tom, že lovci odměn jdou po něm a Kylovi. Tak proč tedy spolu s těmito dvěma vzali i Ponkaye s Natálií. Určitě to není bezdůvodně, jistě mají důvod je držet ve svých rukou. Poté co Delon dovolil Frankovi upustit jejich ležení vůdce lovců zakřičí na všechny ostatní tyto slova: Vyrážíme pryč, jeden jejich člověk ví, kde jsme a tak se musíme přesunout. Trojice zajatých - Kyle, Ponkay a Natálie stojí v bezprostřední blízkosti Delona. Ten se s ostatními domlouvá, co s nimi. Něco tam mezi sebou řeší a potom Delon ukáže směrem k vozům. Lovci odměn, tady sebou mají několik vozů, které připomínají pojízdné cely. Je to skráztka vůzn, který na sobě nemá plátno, nebo jinou látku, nýbrž je jeho horní část nad koly tvořena spletitými mřížemi. Ze zadní části vozu jsou dveře, které jsou ale co se týče výšky menší než normálně vzrostlý člověk, a tak se při každém vstupu musí člověk trošku přikrčit. Cela je rozdělena na dvě části. Jedna je oproti té druhé mnohem větší. V tomto prostoru se pohybuje vězeň. Menší část, je určena pro toho, kdo vězně drží, aby mu například během nějaké cesty mohl pokládat otázky. Obě tyto části jsou samozřejmě odděleny mříží. Tři z lovců odměn vystoupí z menšího hloučku, který se vytvořil, kolem mluvícího Delona a každý z nich si vezme pod patronát jednoho ze zadržených lidí. Potom je odvedou k vozům a zavřou je do cel. Kyle, Natálie ani Ponkay netuší kam jsou odvážení, ale něco jim říká, že je vezou zřejmě do města, kde je předají šerifovi a následně soudu, který nad nimi bude mít konečný verdikt. Do cel však vstupují i lovci odměn, do každé z nich po jedné. Sedají si do menší části vozu a chtějí dostat z Kylových lidí, nějaké informací.

Ponkay je vyslíchán poněkud mladým mužem s blonďatými vlasy. Co Ponkaye zaujalo byl sněhově bílý klobouk, který na své hlavě tento muž měl. Není to moc obvyklé, jde na něm určitě vidět každá, sebemenší špína, ale tomuto lovci odměn to zdá se nevadí. Chlapík si vytáhne z podkabátu větší šátek a začne si s ním pomalu čistit svoje zaprášené boty. Zřejmě si hodně potrpí na svůj zevnějšek, říká si v duchu Ponkay a během toho nevěřícně kroutí hlavou. Ponkay už to napjetí, které panuje ve voze nemůže vystát a tak jako první prolomí hromové ticho: Co jste to za lidi a kdo jsi vůbec ty???! Muž s šátkem zvedne hlavu a na chvíli si přestane otírat svoje boty: Jsme prostě lidé, kteří hledají ostatní lidi. Lidi, kteří se provinili proti zákonu. Ponkay ale namítá: Já jsem se proti zákonu nijak neprovinil! Ano, ale my nejsme obyčení lovci odměn. Hledáme i lidi pro svoje osobní záležitosti, praví chlapík a opět si očisťuje svoje boty. Takže já tu nejsem skrz to, že by jste mě chtěli předat zákonu, jsem tu kvůli vašim záležitostem, vyhrkne skrz zuby Ponkay. Správně, povídá muž. A mohl bys mi říct tvé jméno, nerad bych na tebe mluvil způsobem "hej ty", žádá Ponkay. Chlap si dočiští pravou botu, vyprašuje si trochu šátek a během toho odpoví: Jmenuju se Andrew Cooper. A z jakého důvodu jsem tady, v tomto voze a mezi vámi? Ptá se nesměle Ponkay. Zatím ti to nemůžu říct, ale věř, že nadarmo tu nejsi, opovídá s velkým klidem a přehledem v očích Andrew, který vypadá, že ho Ponkay ale vůbec nezajímá. Ponkay se ironicky pousměje a říká: To jsem si myslel, ale budu ráč, když mi dáte postupem času vědět. Andrew na to: To se neboj...

O několik vozů za Ponkayem je držena Natálie, jejíž věznitelem je nějaký starší muž s hustým plnovousem. Klobouk má značně otrhaný a celkově celý chlap nijak vábně nevoní. Za nechty má špínu, na opocené tváři má přilepeno několik prachových zrnek a velmi silné černé obočí, ve kterém se drží pot. Skrátka naprostý opak Andrewa, který je o několik vozů ve předu. Natálie sedí od tohto "tchoře" co nejdál to jde. Je natlačena úplně na zadní stěně vozu, protože zápach, kterým je cítit tento chlapík je opravdu nesnesitelný. Muž na Natálii promluví: Vím, že zrovna nevoním, ale v sedle jsme už pátý den v kuse, a tak se nediv, že vypadám, tak jak vypadám. Což o to jak vypadáte, ale jak páchnete! Říká s rukou u nosu Natálie. Chlapík se zprvu představí: Mé jméno je Billi Taylor. Natálie chce dodrže jistou slušnost a tak se chce taky představit, ale dříve než své jméno vysloví, ji do řeči skočí Billi a říká: Vím jak se jmenuješ, tvé jméno je Natálie Sendersová. Natálie na tato slova žádným způsobem nereaguje, domnívá se, že když je zajata lovci odměn, tak taky museli jistě znát její jméno, když ji chtěli najít. Z jakého důvodu mě tady držíte? Odhodlaně se zeptá. Billi na to: Ty nejsi ten případ, který většinou odevzdáme zákonu. Nevím jestli jsi někdy spáchala nějaký zločin, ale z tohoto důvodu tady nejsi. Tak proč teda?? Tlačí na Billiho nervózní Natálie. Billi velmi ochotně odpoví: Máme své důvody tě tady mít. Jsi pro nás velmi důležitá, všechno se dozvíš později...

Úplně v posledním voze se nachází Kyle a muž, který ho hlídá. Z chlapa je cítit silně kouř. Kyle se domnívá, že je to zdá se silný kuřák a jeho domněnka se vyplnila. Ani ne po pár minutách jízdy si muž vytahuje z pravé kapse u kalhot krabičku se zápalkami, na jejíž hlavní straně je vyobrazen toreador s býkem. Vytáhne si jednu sirku a o podrážku levé boty zažehne plamínek na hlavičce zápalky. Nechá ji trošku odhořet a poté sáhne do jiné kapse, tentokrát na kabátě a vytáhne si jeden silný doutník. Sirku přiloží k jednomu konci doutníku, potáhne a začíná kouřit a hlavně velmi začuďovat celý vůz. Kyle si jen v duchu říká: Ještě, že tu jsou mříže... Kyle chlapíkovi říká: Vidím, že jsi vášnivej kuřák. Chlap na to: Myslím, že o kouření se bavit nebudeme. Tak očem, říká ironicky a s jistou nadsázkou Kyle. Být na tvém místě, tak bych nebyl tak veselý, argumentuje věznitel a během toho si schová krabičku zápalek. Protože, jestli se nepletu, tak ti mnoho dní života nezbývá. Kyle na to: Nechval dne před večerem, ééé, jak se jmenuješ? Chlap s doutníkem pod knírem říká: Patrick Elioth... Ano, Patriku, nikdy nevíš co se může stát, namítá Kyle. Patrik na to: Nám lidi neutíkají. Na to si dáváme velkej pozor. Ostatně ty tu jsi ze dvou důvodů...

Kousek před Kylem jede vůz, v němž je držen Johnatan. Spolu s ním tam ale nikdo není. Proč? U Kyla, Ponkaye i Natálie někdo je. Dále je tu otázka proč Cantvella tito lidé tak zoufale hledali. Co pro ně znamená?? Zdá se, že lovci odměn pořádně zamýchají kartami...

IV. ŘADA UŽ ZÍTRA

17. září 2009 v 16:41 | Kyle |  NOVINKY
I když nemám celou IV. sérii ještě dopsanou, tak už zítra sem umístím první díl. Celkově mám hotovo 10 částí z celkových 15, takže není důvod proč čekat. A dnes jako malý bonus přináším názvy prvních 10 epizod, zkratka SP znamená speciální epizoda:

1. Ti, co loví lidi

2. Poslání lovců odměn

3. Dočasné příměří

4. Potřebujeme jeho pomoc...

5. Ten, který zradil - SP

6. Cantvell contra Delon

7. Osvobození

8. Nepřítel mého nepřítele

9. Kravé prsty Manytuovi

10. Lovci odměn - SP


SHRNUTÍ III. ŘADY

16. září 2009 v 14:36 | Kyle |  NOVINKY
Do začátku IV. řady zbývají už jen dva dny a proto je tu už tradiční shrunutí předešlé série. Tento článek jsem měl původně v úmyslu napsat včera, ale místo toho jsem sem umístil článek o Patricku Swayem, protože jeho smrt mě opravdu zasáhla...

1. ČÁST - Kyle, Jeniffer a Cort se probírají v táboře "tam těch" na východě kaňonu, kam byli uneseni. Kyle se začíná seznamovat s Natálií, která je jeho věznitelkou. Na konci dílu jste se dozvěděli, že Louis s něčím pomáhá "tam těm". Tito lidé se skládají jednak s bělochů ale i s několika indiánů...

2. ČÁST - Kyla navštěvuje vůdce lidí z východu - Johnatan Cantvell, který žádá o pomoc v určité věci. Kyle však odmítá. Frank se v táboře zotavuje po napadení "tajemným hřebcem" z konce II. řady

3. ČÁST - Alváro přijíždí do skalní vesnice a ostatním tam oznamuje, že byli jejich přátelé zajati. Kyle se stále více sbližuje s Natálií, kterou požádal, zdali by si mohl promluvit s Louisem

4. ČÁST - Kousek za táborem u Frankovi farmy je nalezena podzemní štola, kterou "tam ti" odváděli Kylovým lidem koně. Johnatan Kylovi prozrazuje, že hledá Keitak. Od Kyla chce aby ho do něj zavedl. Johntan slíbí Kylovi, že pokud bude o tom alespoň přemýšlet, tak za něm pošle toho s kým chce nejvíc mluvit...

5. ČÁST - Do místnosti, kde je držen Kyle vstupuje Louis a ujišťuje Kyla, že nezradil, jen že se snaží Cantvellovým lidem pomoci o jedné záhadě... Sam, Frank, Alváro a Ponkay se vydávájí Kyla, Corta a Jeniffer hledat. Cestou se zastavují ještě v Alvárově chatě, tam je ale zastihne silný liják a tak musí z dalším putováním počkat...

6. ČÁST - Kyle se s Johnatanem dohodne, že pokud pustí Jeniffer a Corta, tak ho zavede do Keitaku. Cantvell jeho přání splní a poté se s Kylem a Gasketem vydávají do Keitaku. Zlato však Cantvella ani Gasketa nezajímá, hledají něco jiného. Ale co?

7. ČÁST - Kyle už ví proč, jsou v kaňonu Johnatanovi lidé. Snaží se objasnit záhadu, proč ve východní části kaňonu umírají koně a proto je taky kradli Kylovým lidem. Jeniffer a Cort, kteří byli propuštěni se setkávají s pátrací skupinou vedenou Frankem. Kyle se stále více seznamuje s Natálií a zjišťuje, že mezi Johnatanovými lidmi není příliš šťastná...

8. ČÁST - V této epizodě je lehce skryta další záhada. Týká se Gasketa, jehož chtěl jeden z jeho lidí zastřelit, ale puška se mu zasekla. Louis varuje Kyla, že někteří Johnatanovi lidé v něj nevěří a tak mu radí aby uprchl. Natálie ho prosí aby ji vzal sebou. Kyle váhá, ale rozhodne se, že půjde s ním. Jakmile oba uprchonu, tak se Kyle setkává nedaleko tábora "tam těch" s Frankem a ostatními, kteří se diví, kdo je ta žena...

9. ČÁST - Všichni se vrací do tábora. Během cesty ale Cort opět spatří Corsa, který mu oznamuje, ať Cort stojí při Kylovi, co se týče Natálie. Že pro jeho lidi není hrozbou.

10. ČÁST - SPECIÁLNÍ ČÁST - Hlavní postavou této části je Natálie. Ta pracovala jako hledačka pokladů. Jednou se svojí skupinou dorazila do Roswellu, tam se potkala s Cantvellem a svěřila se mu, že hledá Keitak. Cantvell na ni narazí i v kaňonu, část jejich lidí zabije a několik jich zajme. Natálie je vězněna a když zjistí, že Cantvell hledá Keitak, tak se mu rozhodne pomoct...

11. ČÁST - V táboře se koná tajná schůze, zdali Kyle nezradil a nedal se k "tam těm". Všechny ale vyvede z míry Alváro, který si vzpomněl, že mu Natálie kdysi pomohla. Na konci epizody do tábora dorazí John Black, jenž varuje Kyla před možným nebezpečím o nějakých lovců odměn. Kyle i ostatní mu nevěří a vyhosťují ho pryč. O několik hodin později varuje Kyla sám Johnatan a žádá od něj pomoc v boji proti možným lovcům odměn...

12. ČÁST - SPECIÁLNÍ ČÁST - O vzniku celé komunity "tam těch". Že tito lidé se spojili s několika indiány, kteří chtěli vyvraždit "špatné" Jů Tůjce. Jedním z cílem Cantvellových lidí je odhalit proč tu koně umírají - po 60 dnech každý kůň umře. Cantvellovi lidé však narážejí na další záhady a o kaňonu se dozvídají další a další věci...

13. ČÁST - Kyle se rozhodne Johnatana unést a předat ho lovcům odměn, pokud ovšem nějací do kaňonu míří. V noci ho unesou a chystají se odjet do města, kde by ho předali. Cestou však narazí na muže od lovců odměn, kterého pronásledují Cantvellový lidé. Pomůžou mu a ten je pak zavede do tábora lovců odměn, jehož vůdcem je jisté Delon. Tam je však s Johnatanem zajmuta i Natálie a Ponkay...

UPOUTÁVKA NA IV. ŘADU


ZEMŘEL PATRICK SWAYZE

15. září 2009 v 14:07 | Kyle |  NOVINKY
Dnes jsem měl v plánu napsat naprosto jiný článek ale když jsem dnes přišel ze škole a projížděl si novinky na seznam.cz, tak mě do očí jako blesk z čistého nebe udeřil tento nápis "ZEMŘEL PATRICK SWAYZE." Hvězda filmu Hříšný tanec a Duch už není mezi námi. Po neuvěřitelných 20 měsícíh, kdy bojoval s rakovinou slinivky této nemoci ve věku 57 let podlehl. Tento článek berte jako vzdání úcty skvělému herci, který bohužel nedokázal zvítězit nad zákeřnou rakovinou...
Více informací ZDE


Má oblíbená píseň od Patricka Swayzeho...


3:10 VLAK DO YUMY

13. září 2009 v 11:51 | Kyle |  FILMY
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade (Russell Crowe) se svou bandou zločinců a vrahů přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti postřílejí všechny členy doprovodu a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jednou udělá chybu. Obávaný vůdce bandy Wade je zatčen.
Rančer Dan Evans (Christian Bale) má dluh, který není schopen splatit. Za 200 $ se přidává k eskortě dobrovolníků, která Wadea musí živého dopravit k soudu v Yumě. Po cestě se oba protivníci, kteří jsou každý z naprosto rozdílných světů, snaží získat respekt toho druhého. Ale s Wadeovými zkušenostmi a bandou nelítostných zabijáků v zádech se transport stává drsným a téměř nesplnitelným úkolem. Oba tuší, že tahle cesta rozhoduje o jejich dalším osudu. Čas se krátí a vlak do Yumy odjíždí ve 3:10...


Tento film musel snad zaujmout každého diváka Divokého západu. Snímek je plný akce, napětí a odehrává se v krásné krajině západní Ameriky. Mým prvnotním počinem k tomu, abych se na tento film podíval byl fakt, že ve filmu hraje Russell Crowe, který mě velmi zaujal ve filmu Rychlejší než smrt, kde ztvárnil kazatele Corta viz článek. Dále to také byl Christian Bale, který je především známý z nové ságy Batmana. Některé akce jsou poněkud pro silnější nátury, ale právě to dává filmu reálnou tvář a ukazuje Divoký západ takový, jaký opravdu byl. Koho zaujal například již zmiňovaný Rychlejší než smrt, nebo Ztracené, tak tenhle film je určen přímo vám...

TRAILER


GUN

11. září 2009 v 13:27 | Kyle |  HRY
Na blog jsem se rozhodl přidat novou rubriku, která se opět bude týkat Divokého západu. K filmům z DZ přibude oddíl, věnovaný PC hrám z tohoto prostředí. Nutno podotknout, že těchto her je pramálo a ne každá stojí za zahrání. Nicméně je několik světlých vyjímek, jednou z nich je i podle mě hra GUN.

Ve hře hrajete za muže jménem Colton While, kterého ještě jako dítě našel chlapík Ned, který žil v souladu s indiány a jejich kulturou. Ned během svého života vychovával Coltona v indiánském směru. Učil ho lovit, záchazet se zbraněmi a hlavně přežít na Divokém západě. Jednoho odpoledne se Colton s Nedem vydává na lov a poté nastupují na parník, na kterém se má Ned střetnout se svojí starou přítelkyní. Loď je ale přepadena podivně vypadajícími vojáky a jako jediný tento vpád přežije Colton. Ned na palubě parníku zahyne ale dříve než se tak stane, dá Coltnovi zvláštní minci a poví mu, aby odjel do Dodge City najít jistou Jenny, která by mu měla pomoci objasnit, proč byla loď přepadena.

Herní grafika není nijak extra ale pro nadšence do DZ myslím, že je vyhovující. Ve hře se setkáváme s širokým arzenálem zbraní, počínajícím obyčejnými colty, opakovačkami až po luky a dynamit. Velmi dobře je zpracována jízda na koni, která vypadá opravdu realisticky. Myslím, že právě tato skutečnost dělá hru kvalitní. Dalším spestřením celé hry jsou vedlejší úkoly. Můžete hledat zločince z plakátů WANTED, pracovat pro PONY EXPRES nebo hrá POKER. Za tyto úkoly získáváte peníze, za které si můžete nakoupit vylepšení zbraní nebo třeba krumpáč na těžbu zlata či skalpovací nůž. Co mě taky velmi zaujalo byla hudba, která přesně vystihuje danoou dobu a jenž vás vtáhne velmi rychle do děje. Příběh taky není špatný avšak jeho konec je trošku mysterózní než bych čekal... Pro ty co Gun ještě nehráli, tak vám ji můžu vřele doporučit, protože období podzimních chladných večerů se blíží a s Gun by jste si mohli příjemně zkrátit dlouhou chvíli...

TRAILER


IV. ŘADA SE BLÍŽÍ

8. září 2009 v 20:06 | Kyle |  NOVINKY
Předposlední řada mé první povídky se blíží pomalu ale jistě do konce. Už mám napsáno 8 částí z celkových 14, takže to znamená, že první díl nové série se tu objeví co nevidět a to konkrétně v pátek 18. září. Do té doby napíšu ještě několik epizod a pak je sem budu postupně "házet." Než se mi to ale podaří, tak ještě chystám hodně doplňujících článků...

- Rozhodně sem přibude nějaký článek o postavě z Banditů...

- Dále to budou novinky k této řadě...

- Rubrika o Historii Divokého západu bude také doplněna o nějaký zajímavý článek...

- Nesmím zapomenout na shrnující článek o III. řadě, aby jste byli plně v obraze, protože ti co Banditi čtou vědí, že děj je docela hodně zamotaný...

Tak to je tak všechno co jsem chtěl. Zatím se opatrujte a nějak to s tou školou vydržte... Váš Kyle

GASKET - OBLÍBENEC KAŇONU???

7. září 2009 v 19:16 | Kyle |  ZÁHADY
Ikdyž se to možná někomu z vás nezdá Gasket není jen tak obyčejný indián. Ti co četli III. řadu, tak vědí, že během jedné části se Gasket nepohodne s jedním s Johnatanových lidí. Muž vytahuje zbraň a míří s ní na Gasketa. Celou tuto situaci sleduje i Johnatan Cantvell a taky Kyle, který pobízí Johnatana, aby něco udělal. Nicméně Johnatan zůstává naprosto klidný, jako by věděl co se stane... Muž se zbraní mačká spoušť, ale zbraň se zasekla. Poté se Johnatan Kylovi zmínil, že Gasket je něco jako "oblíbenec kaňonu...." Byla to náhoda a nebo je tu další podivná záhada, která musí být odhalena?

Můžete psát vlastní teorie...

Vysvětlení:
S tajemný hřebcem jedna z největších záhad. Gasket je potomek legendárního náčelníka Luóna, který podle pověsti promluvil s bohem Anabee. Jako malý podstoupil uzdravující rituál, který nejen, že ho vyléčil, ale také ho obdaroval nesmrtelností pokud se nachází v Kaňonu Duchů. Nicméně jak se nakonec ukázalo, tak tento dar má i druhou stránku věci. Mimo kaňon slábne a to potvrdila i jeho smrt, která přišla přesně 60 dní po tom, co kaňon opustil.

TĚŽKEJ POKONDR - VINNETŮ

6. září 2009 v 16:53 | Kyle |  NOVINKY
Velmi dobrá písnička od skvělé české kapely...


ANKETA O CORTOVO PŘÍJMENÍ SKONČILA

5. září 2009 v 9:30 | Kyle |  NOVINKY
Několik dní se v menu nacházela anketa, ve které jste mohli zvolit příjmení pro jednu postavu z Banditů a to konkrétně pro Corta, který se o svém příjmení nikdy nezmínil. Má proto své důvody. Avšak v nadcházející IV. řadě, která se už blíží bude jeho příjmení odhaleno a taky bude řečeno proč si změnil jméno a nepoužívá své příjmení.

VÝSLEDKY ANKETY

O´slay - 7 hlasů

Picker - 3 hlasy

Lorter - 0 hlasů

Karlow - 2 hlasy

Děkuju za každý hlas....

V levo v menu se ode dneška nachází nová anketa, tak nezapomeňte hlasovat...

JUBILEJNÍ 100. ČLÁNEK

4. září 2009 v 14:50 | Kyle |  NOVINKY
Je to jen taková malá prkotinka, ale tento článek je mým 100. na tomto blogu, který ještě nemá ani dva měsíce. Napadlo mě, že by mohl být trošku odlišný od ostatních a tak jsem se rozhodl, že sem poprvé přidám něco o sobě samotném, protože někomu se můžu jevit, jako kluk posedlý pouze Divokým západem, indiány a dobrodružstvím. Nebudu sem psát nějaké osobní údaje, nebo kam chodím do školi apod. , ale spíš se tu zmíním o tom co mě baví, co rád dělám a co mám rád, abyste se o mě více dozvěděli....

Mezi mé zálibi patří sport a to hlavně fotbal, který hraju už několik let... Není to však jediný sport, který mě baví. Jsem téměř pro každou tělesnou aktivitu, ale například v basseballu nebo basketballu se příliš nevyžívám a tyto sporty mi nic neříkají. Hodně mě baví hokej, florbal, tenis nebo voleyball...

Mým velkým koníčkem je televize. Někteří moji kámoši o mě tvrdí, že jsem jí naprosto posedlý, ale není to tak hrozné. Zkrátka rád sleduju seriály a filmy. Mezi mé nejoblíbenější seriály už dlouhodobě patří seriál Lost, který podle mě je jedním z nejlepších sci-fi seriálů všech dob. Pokud zrovna nesluduju Lost, tak velmi rád koukám ba Columba v hlavní roli s Petrem Falkem, který se této role zhostil přímo skvěle. Líbí se mi, že je to naprosto jiná detektivka, než na kterou jsme normálně zvyklí. Tady hned od začátku víme, kdo je vrahem a během sledování pozorujeme, jak podle nepatrných detailů Columbo odhalí, kdo vraždil. Tento detektivní seriál mě zaujal také díky svému skvělému hůmoru ( Columbovi řeči o jeho ženě, hrubej bezejmenej pes, rozbitý auto a
záplava otázek) Z komediálních seriálů patří mezi moji TOP špičku jednoznačně partička z New Yorku - Přátelé, na které nedám dopustit. Opět si myslím, že tento sitcom patří k nejlepším svého druhu. Každá z postav má své charisma, svůj humor a svůj styl života a když se tohle všechno spojí dohromady tak z toho vzniká skvělá skupina lidí... Dalším dobrým sitcomem je Krok za Krokem, který myslím, že není nutno příliš představovat. Co se týče čeksých "sitcomů" tak podle mě nejlepším je Hospoda (do takové hospůdky bych chodil hned). Z animovaných seriálů se mi líbí snad jako každému Simpsnovi nebo taky Griffinovi, které ale sleduju jen pár dní...

Co se týče filmů, tak těch mám oblíbených opravdu mraky. Ale na pomyslnou špičku této pyramidy patří asi tyto filmy: Vinnetou, Poslední Mohykán, Tanec s Vlky, Vetřelec, Terminátor, České komedie ( Zítra to roztočíme drahoušku, Já to teda beru šéfe, Pelíšky, Svatba upírů, Slunce seno..) Určitě jsem na některé filmy zapomněl, ale oblíbených filmů mám opravdu hodně...

Mezi mé další koníčky patří hudba, bez které si neumím život vůbec představit. Nemám vyloženě oblíbený styl, ale zase neskáču od techna k dechovce... Rád si poslechnu skupinu Queen, od níž mojí nejoblíbenější písničkou je show must go on. Další z písniček, která mě zaujala je Too much love will kill you nebo In my defence... Avšak moje nejoblíbenější kapela je americká rocková legenda KISS. Sice jsem nezažil jejich největší slávu v 70. letech, ale to na jejich muzice vůbec nic nemění. KISS přišli s něčím úplně novým. Tváře měli byzardně nalíčeny, vystupovali ve zvláštních oblecích a jako první použili na koncertech pirotechniku. Zkrátka na KISS se snad nikdy nezapomene, stali se opravdovými legendami...

KISS
Toto video na blogu nejede, stačí na něj klikonout a pak dát Přehrát na webu Yotu Tube

QUEEN
Tak to je asi moje nejstručnější charakteristika co se týče volného času...

PODTITULY BANDITŮ

2. září 2009 v 16:29 | Kyle |  NOVINKY
V přestávce mezi řadami opět přínáším doplňující článek... Doposud jsem řady Banditů označoval pouze čísly, jako Banditi I, II. apod... Napadlo mě, že bych každé sérii mohl dát "podtitul", který by lehce naznačoval, co se v daných Banditech děje....
BANDITI I. SKALNÍ LIDÉBANDITI II. KAŃON DUCHŮ

BANDITI III. TAM TIChystaná IV. řada

BANDITI IV. LOVCI ODMĚN

OZNÁMENÍ KE IV. ŘADĚ

1. září 2009 v 13:35 | Kyle |  NOVINKY
Nevím jak se mi to povedlo, ale IV. řada Banditů se mi daří psát velmi svižně. Od konce III. řady uběhly pouze tři dny a já už teď mám napsané čtyři části z nové řady. Dnes mám v plánu napsat minimáně ještě jednu, což znamená, že jedna třetina bude za mnou. Nové části na blog přidám tedy o něco dříve než jsem sám myslel. Nicméně dnes začala škola a tak nevím, jak to budu časově stíhat. Každopádně první novou epizodu sem hodím někdy v půli, možná koncem září až budu mít IV. sérii téměř dokončenou...